pro_Bg
Vi har ett brett utbud av produkter.Såsom fluidiseringstorkutrustning, vakuumtorkutrustning, ledande torkutrustning och andra innovativa produktionslinjer (produktionslinje, spraytork, granulator, fluidiserad bäddtork, luftflödestork, vakuumtork, ledande varmluftstork, torklåda (skåpstork), mixer , kvarn, sikt (skärm) farmaceutisk hiss, förångare, hjälpmaskin).